KategoriePliki

folder icon 2 Awans zawodowy

Awans zawodowy.

folder icon 12 Konspekty

Konspekty lekcji.

folder icon 2 Godzina wychowawcza

Godzina wychowawcza.

folder icon 6 Uroczystości szkolne

Uroczystości szkolne

folder icon 8 Testy i sprawdziany

Testy i sprawdziany

folder icon 0 Pomoce dydaktyczne

Pomoce dydaktyczne

folder icon 0 Kółko historyczne

Kółko historyczne

folder icon 0 Konkursy i olimpiady

Konkursy i olimpiady

folder icon 7 Prezentacje multimedialne

Prezentacje tworzone są w programie SMART Notebook software. Tutaj zapisane do plików pdf.